Plagen in de tuin

Onder deze categorie valt bijvoorbeeld een mollenplaag of een engerlingenplaag  die de hele tuin verandert in een knollenveld of een wespenplaag die de schuur terroriseert. Ook mieren die uit alle hoeken te voorschijn komen horen hier bij.

Tevens kunnen katten voor een hoop ergenis zorgen omdat ze meestal hun behoefte doen in andermans tuin. Dat geldt gelukkig in mindere mate voor honden.

Allemaal plagen waar men niet vrolijk van wordt maar waar gelukkig ook op biologisch gebied goede bestrijdingsmiddelen voor zijn ontwikkeld. 

 

Producten voor Plagen in de tuin

 • Engerlingen, emelten

  BSI, steeds de beste oplossing! de logische keuze eco-logic
  GELUKKIG IS ER LARVEXWie eet daar aan die graswortels?Zijn het engerlingen? of emelten
  wat doet het met uw gazon?LARVEX is een strooikorrel die onder meer een SPECIALEORGANISCHE MESTSTOF bevat en onmisbarevoedingselementen aanbrengt. Dit resulteert in eenoptimale gezondheid van het gras.✔ LARVEX werkt heel hard in op de algemene conditie vande grasplant. Dankzij de aanbreng van onmisbare voedingselementenontstaat er een optimale gezondheiden weerstand tegen de schadelijke gevolgen van stress,bv. door insectenplagen zoals engerlingen en emelten.✔ LARVEX heeft een complexe samenstelling met natuurlijkegrondstoffen en krachtige voedingselementen.✔ Het gras ontwikkelt een bijzonder krachtig nieuw wortelstelsel.Het gras wordt ‘weerbaar’ en gaat opnieuwontwikkelen.
  Hoe wordt LARVEX® toegepast? De dosering is steeds 3 kg per 100 m²n Wij adviseren 2 standaardbehandelingen per seizoen:✔ 1° keer eind april – mei✔ 2° keer half juni – half juli✔ Ofwel wanneer u schade vaststelt op een ander moment LARVEX toepassen kan op 2 manieren✔ Gewoon uitstrooienmet de hand of met een strooiwagentje✔ Ofwel 4 – 12 gleufjes per m² maken en het product in de grond inbrengen HEEL BELANGRIJK: overvloedige neerslag of beregening na de toepassing is ABSOLUUT NOODZAKELIJK, bv. 2 dagen na elkaar20 liter / m². Pas dan zal het product perfect werken.GELUKKIG IS ER LARVEXWie eet daar aan die graswortels?Zijn het engerlingen? of emelten

  Al na een paar weken zal je merken dat het gras opnieuwgoed inwortelt. Dat merk je als je aan de zode‘trekt’; die komt niet meer los maar verankert zich goed. Na een 4-tal weken is de graszode grotendeels hersteld. Het spreekt voor zich, dat als de graszode volledigvernield is, er nieuw graszaad nodig is als basis voor een nieuw gazon. Uit de praktijk bereiken ons ronduit verbluffende resultaten!WANNEER zijn de resultaten merkbaar? resultaat na 4 wekenvoor zwakke plekken in gazon 28 dagen voor een gazon in topvormSAMENGESTELDE ORGANISCHE MESTSTOF NPK 7-3-4 (+2) met magnesiumBSI0414leLarvVLTip:voor grote gazons of professionnals is er de verpakking van 21 kg voor 700 m².
  B S I